Het zijn verhalen, vragen en speculaties die regelmatig opduiken. Na Wereldoorlog II werden in het kader van de Koude Oorlog obsessie heel wat atoomschuilkelders gebouwd. Vooral in een strategische en kwetsbare havenmetropool als Antwerpen konden de betonboeren hun vreugde niet op. Zo zouden in het havengebied zelf bij nagenoeg alle bruggen en sluizen dergelijke kelders aangelegd zijn. Ook onder de kaaien zouden er bestaan en verder onder pleinen zoals de Groenplaats.

In ons eigenste Schipperskwartier ligt er onder de Veemarkt een atoomschuilkelder. Diverse publicaties maken er melding van, maar niemand lijkt er het fijne over te weten. Hieronder een greep uit enkele verhalen, beweringen en speculaties aangaande die schuilkelders. Als iemand daar meer vaststaande info over heeft, dan mogen ze ons dat altijd melden.

  • De schuilkelder onder de Veemarkt zou niet aangelegd zijn om er burgers in onder te brengen, maar om kunstwerken in op te slaan zodat ze voor het nageslacht zouden kunnen bewaard worden (nogal cynisch, maar is het waar?).
  • Is die kelder onder de Veemarkt toegankelijk, waar bevindt die zich precies, wordt de kelder onderhouden en is die nog altijd bruikbaar?
  • Die meestal tussen 1945 en 1955 aangelegde schuilkelders zouden helemaal niet bestand zijn tegen een eventuele atoomaanval. Men zou daar toen al van op de hoogte geweest zijn, maar vond het toch belangrijker de kelders aan te leggen als een soort geruststellend signaal naar de bevolking toe. Klopt dit?
  • Er wordt beweerd dat er in die tijd zelfs bouwvoorschriften bestonden die het verplicht maakten om bij nieuwe gebouwen altijd een (atoom?)schuilkelder aan te leggen. Klopt dit en kent iemand daar ook voorbeelden van?
  • Liggen er onder het Schipperskwartier nog dergelijke schuilkelders?

Alle info is welkom!

Melding

logo-antwerpen

Heeft u een melding, maak dan gebruik van onderstaande knoppen.

Sluikstort, volle papiermand, zwerfvuil, wegverzakking, beschadigd straatmeubilair, onderhoud van groen, verkeer, mobiliteit of parkeren. Je moet je eerst aanmelden bij antwerpen.be.

Sluikstort?
Melding

Graffiti?
Melding

Wegverzakking?
Gevaarlijk voetpad?
Melding

Defecte straatverlichting?
Melding

Organogram Stad Antwerpen (pdf)

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief!

Ik ben  

Buurtinfopunt

Dagbladhandel Sonia Patteet
Klapdorp 15, 2000 Antwerpen
03 232 43 94

Schipperskwartier vzw

Buurtinfopunt:
Dagbladhandel Sonia Patteet
Klapdorp 15
2000 Antwerpen
03 232 43 94
statuten