logo-header-bootje
kbs

Buurtbewoners die al lang in onze wijk wonen herinneren zich misschien nog De VeKla. Dat was de voorloper van het huidige Buurtcomité Schipperskwartier en heette toen nog ietwat patriottistisch VErenigd KLApdorp.

Begin jaren '90 stapte toenmalig voorzitster Letty Hoes (van kledingzaak Letty achteraan het Klapdorp, intussen uit het straatbeeld verdwenen) uit haar functie, en Sonia Patteet nam de voorzittersfakkel van haar over. De jaarlijkse activiteiten gingen door, maar Sonia wilde de werking verruimen en tegelijkertijd de vereniging een opener en minder formeel karakter bezorgen. In 1998 werd VZW VeKla ontbonden, en amper een jaar later zag het huidige Buurtcomité het levenslicht. Het is een feitelijke vereniging geworden waaraan buurtbewoners sindsdien zonder veel plichtplegingen en met plezier hun steentje bijdragen.

In de eerste jaren onder deze nieuwe naam werden de braderijen naar aloude traditie voortgezet, maar stilaan staken er meer en meer nieuwe buurtgerichte evenementen de kop op. Zo kwam er de jaarlijkse Nieuwjaarsdrink, waar de buurtbewoners bij een glaasje jenever en een portie wereldberoemde bakharing mijmerden over het afgelopen jaar. Op paasmaandag konden onze jongste buurtbewoners paaseieren rapen, nu eens in de klokkentoren van de Sint-Jacobskerk, dan weer in de tuin en crypte van de Sint-Pauluskerk. Maar ook aan grootschalige Antwerpse initiatieven werd actief deelgenomen: tijdens de Burendag werden de buurtbanden aangehaald en versterkt, en na de Lentepoets zagen de straten er steeds opvallend fris uit.

Naast deze vaste buurtactiviteiten kwamen er sporadische uitstappen die telkens weer een succes werden. Tijdens de zomer ging het bijvoorbeeld een naar het rustieke Bokrijk, en als het wat kouder werd bezocht men brouwerij Moortgat, waar men zich aan menig huisbier kon 'opwarmen'. Er werd afgedaald in de Antwerpse ruien, en deze ruien werden later zelfs het decor van een heus Halloweenspel voor kinderen.

Het meest bekende evenement van deze buurt is wellicht de Klapdorp Ramblas. Dit straatfeest vond in 2007 voor het eerst plaats, en ondanks het soms wat mindere weer bleef iedereen hierover enthousiast. Klapdorp Ramblas is een straatfeest met rommelmarkt, speelruimte voor de kinderen, waar ouders met een jenever of mojito in de hand konden genieten van de live-optredens. Zo traden elk jaar de X-Factorsterren Mathieu en Guillaume op alvorens in heel Vlaanderen bekend te worden.

Kortom, sinds 1999 organiseerde het Buurtcomité Schipperskwartier tal van evenementen. Indien nodig werd ook opgetreden als als bemiddelaar, want het Buurtcomité is inmiddels ook gekend door de diensten van 't stad en door tal van andere socioculturele organisaties die er een aanspreekpunt voor het Schipperskwartier in vinden.
Een groot deel van dit succes is uiteraard te danken aan de onvermoeibare inzet van voorzitster Sonia Patteet, maar evengoed aan een tof team van enthousiaste medewerkers die altijd weer (soms letterlijk) aan de kar blijven duwen. Daarom is een bedankje aan ieder van hen zeker gepast.

Het Schippersbuurtcomité; zal in de toekomst de ingeslagen weg blijven bewandelen, en zijn buurtbewoners zo goed mogelijk soigneren. Daar dient een Buurtcomité immers voor.

Melding

logo-antwerpen

Heeft u een melding, maak dan gebruik van onderstaande knoppen.

Sluikstort, volle papiermand, zwerfvuil, wegverzakking, beschadigd straatmeubilair, onderhoud van groen, verkeer, mobiliteit of parkeren. Je moet je eerst aanmelden bij antwerpen.be.

Sluikstort?
Melding

Graffiti?
Melding

Wegverzakking?
Gevaarlijk voetpad?
Melding

Defecte straatverlichting?
Melding

Organogram Stad Antwerpen (pdf)

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief!

Ik ben  

Buurtinfopunt

Dagbladhandel Sonia Patteet
Klapdorp 15, 2000 Antwerpen
03 232 43 94

Schipperskwartier vzw

Buurtinfopunt:
Dagbladhandel Sonia Patteet
Klapdorp 15
2000 Antwerpen
03 232 43 94
statuten