openingsurenTwee jaar geleden werd de Antwerpse binnenstad erkend als toeristisch centrum. Dat heeft als groot voordeel, dat de stad nu, samen met de handelaars, winkelzondagen kan inrichten.

Wegvallen sluitingsuren

Het wegvallen van de sluitingsuren in het toeristisch centrum van de stad leidde ertoe dat nachtwinkels eenvoudig kunnen veranderen in 24/7-shops. Ze moesten niet meer voldoen aan de specifieke wettelijke sluitingsuren voor nachtwinkels en aan de strikte reglementen inzake de vestigings- en uitbatingsvergunning van de stad Antwerpen. De stad heeft daarom de regels rond sluitingsuren dankzij een nieuwe wetgeving in deze specifieke zone herbekeken om eventuele overlast te voorkomen, eerlijke concurrentie mogelijk te maken en de leefbaarheid van de historische binnenstad te versterken.

Nieuwe openingsuren

De stad stelt volgens de federale ‘Wet van 1 april 2016 tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren’, opnieuw openingsuren in binnen het toeristisch centrum tussen 5 uur en 21 uur. Op vrijdag en op werkdagen die een wettelijke feestdag vooraf gaan mogen ze open zijn van 5 tot 22 uur. Als die wettelijke feestdag een maandag is, mag de winkel op de zaterdag ervoor wel open zijn tot 22 uur.

Daarnaast wordt de mogelijkheid voorzien om uitzonderingen op de verplichte sluitingsuren toe te laten, zoals bijvoorbeeld voor winkelavonden of jaarmarkten georganiseerd door plaatselijke handelaars(verenigingen).

Nachtwinkels binnen het toeristisch centrum moeten, zoals wettelijk voorzien, gesloten zijn tot 18 uur en kunnen open blijven tot 7 uur ’s morgens. Ze zullen over een uitbatingsvergunning moeten beschikken en moeten voldoen aan de voorwaarden van het uitbatingsreglement.

Buiten het toeristisch centrum blijft de wet op de sluitingsuren ongewijzigd.

Geen wekelijkse rustdag

De wekelijkse rustdag wordt niet terug ingevoerd en de stad blijft verder inzetten op haar winkelzondagen. Daarnaast neemt de stad het nieuwe reglement op in de code van politiereglementen (politiecodex), zodat ze via de GAS-wet kan optreden tegen overtredingen. De straffen variëren van administratieve geldboetes tot een tijdelijke sluiting van de handelszaak.

Bron: Ondernemen in Antwerpen

 

 

 

Melding

logo-antwerpen

Heeft u een melding, maak dan gebruik van onderstaande knoppen.

Sluikstort, volle papiermand, zwerfvuil, wegverzakking, beschadigd straatmeubilair, onderhoud van groen, verkeer, mobiliteit of parkeren. Je moet je eerst aanmelden bij antwerpen.be.

Sluikstort?
Melding

Graffiti?
Melding

Wegverzakking?
Gevaarlijk voetpad?
Melding

Defecte straatverlichting?
Melding

Organogram Stad Antwerpen (pdf)

Nieuwsbrief

Schrijf nu in op onze nieuwsbrief!

Ik ben  

Buurtinfopunt

Dagbladhandel Sonia Patteet
Klapdorp 15, 2000 Antwerpen
03 232 43 94

Schipperskwartier vzw

Buurtinfopunt:
Dagbladhandel Sonia Patteet
Klapdorp 15
2000 Antwerpen
03 232 43 94
statuten